Online nákup z Číny: Kedy platím DPH, ako vypočítať clo a koľko trvá doručenie?

25.08.2021

Počnúc rokom 2021 lacným a bezproblémovým nákupom z Číny definitívne odzvonilo. Od 1. júla 2021 platia nové pravidlá doručovania zásielok z Ázie, ktoré môžu tovar predražiť. My sme si pre vás pripravili kompletný prehľad toho, kedy za nákup z Číny zaplatíte clo či DPH, ale aj praktické tipy, ako môžete na nákupoch z čínskych e-shopov ako AliExpress, Zaful, SheIn či Gearbest ušetriť.

Nákup z Číny: Ako to funguje po novom?

Najväčšou zmenou, ktorá sa dotýka objednávok z Číny importovaných do Európy, je že od 1. júla 2021 sa zrušila výnimka pre balíky v hodnote do 22 eur, za  ktoré sme doteraz nemuseli platiť 20 % DPH a nezastavovali sa na colnici, teda za ne nebolo nutné platiť poplatky za colné konanie.

Táto zmena nastala z toho dôvodu, že Európska únia vo všetkých členských krajinách zaviedla nové pravidlá pre preclievanie tovaru mimo Európskeho hospodárskeho spoločenstva, teda z tretích krajín, kam patrí napríklad Čína a colné vyhlásenie bude odteraz nutné podávať aj pri zásielkach do 22 eur. Clo na tovar z Číny však zaplatíte až pri zásielkach nad 150 eur.

Prečo nastali zmeny?

Zámer EÚ o týchto zmenách je známy už od roku 2017, pretože jej cieľom je rovnoprávna hospodárska súťaž pre všetkých a tieto opatrenia by mali zabezpečiť rovnaké podmienky pre výrobcov a predajcov tovaru v priestore Európskej únie. Európski predajcovia a výrobcovia boli doteraz v podstate znevýhodnení, pretože nie sú oslobodení od dane ako to bolo v prípade tretích krajín.

Nákupy z Číny po novom: Prehľadné zhrnutie zmien

V tejto tabuľke si môžete porovnať, čo sa od 1. júla 2021 zmenilo, kedy je nutné podávať colné vyhlásenie (a v akom formáte) a kedy musíte za nákup z Číny zaplatiť DPH a clo.

ZMENY TÝKAJÚCE SA NÁKUPOV Z ČÍNY OD 1. JÚLA 2021: Clo, DPH, colné vyhlásenie

HODNOTA OBJEDNÁVKY COLNÉ VYHLÁSENIE PLATBA DPH PLATBA CLA FORMÁT COLNÉHO VYHLÁSENIA
do 22 EUR áno áno nie skrátený
od 22 do 150 EUR áno áno nie skrátený
nad 150 EUR áno áno áno rozšírený

Colné konanie: Ako to prebieha, čo potrebujem pri vybavovaní

Nakúpili ste na AliExpresse, Zaful, SheIn alebo inom alebo nejakom ďalšom čínskom eshope a neviete, čo bude ďalej?

Kontaktuje vás prepravca a pri vybavovaní všetkých náležitostí spojených s vašou objednávkou máte tieto možnosti:

 1. Nechať všetky úkony na prepravcu (za poplatok)
 2. Zásielku si precliť svojpomocne.

Ak na podanie colného vyhlásenia splnomocníte prepravcu, musíte počítať s vyššími poplatkami, ako ked ho podáte sami. V našom prípade sme pri testovaní zaplatili za vybavenie colného konania poplatok vo výške 9 EUR.

Ak vás prepravca nekontaktuje a daň ste zaplatili pri objednávke, tovar vám bude doručený rovnako ako doteraz.

Ako prebieha colné konanie, čo potrebujem pri vybavovaní
Zdroj: Canva

1. Svojpomocné podanie colného vyhlásenia: Kedy, kde a ako ho podať

Ak vás kontaktuje prepravca, že má pre vás zásielku na preclenie a rozhodnete sa colné konanie riešiť svojpomocne, môžete na to využiť systém finančnej správy a vyhnúť sa dodatočným poplatkom za sprostredkovanie colného konania.

Zjednodušené colné konanie môžete využiť len pri objednávkach s hodnotou do 150 eur a musíte mať občiansky preukaz s čipom. V prípade, že ho nemáte, môžete splnomocniť inú osobu, ktorá má občiansky preukaz s čipom, a tá podá colné vyhlásenie za vás. Je nutné mať zriadenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou. 

Colné vyhlásenie sa podáva prostredníctvom portálu CEPeCM, kam sa treba registrovať prostredníctvom e-mailu. Tento spôsob podania je bezplatný. Po úspešnej registrácii sa do formulára dostanete po prihlásení, zvolení možnosti Občiansky preukaz s elektronickým čipom a systém vás presmeruje do zóny na podávanie colných vyhlásení.

A) Aké údaje si nachystať na úspešné vyplnenie formulára?

Na to, aby ste vaše colné vyhlásenie podali správne, budete potrebovať následné informácie a dokumenty:

 1. číslo objednávky
 2. hodnota a druh tovaru, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať
 3. dopravné náklady
 4. informácia, či bola súčasťou sumy aj platba DPH 
 5. číslo prepravného dokladu
 6. colný úrad dovozu, kde sa nachádza zásielka a kam treba podať colné vyhlásenie (pri pošte sú to 4 mestá: Bratislava, Žilina, Banská Bystrica alebo Košice, pri leteckých zásielkach je to letisko Bratislava alebo letisko Košice)
 7. údaje o odosielateľovi (názov, adresa)
 8. hmotnosť tovaru

B) Samotné podanie colného vyhlásenia

Ak ste sa rozhodli colné vyhlásenie podať svojpomocne, celý proces vybavíte nasledovne:

 1. Vo svojej osobnej zóne portálu si vytvoríte podanie colného vyhlásenia, ktoré môžete nazvať podľa seba (k dispozícii máte 22 znakov).
 2. Následne sa vám spustí Sprievodca a bude si od vás pýtať potrebné informácie o tovare (viď vyššie).
 3. Ak má vaša zásielka viac položiek, každú treba vyplniť samostatne a tovaru prideliť správny kód podľa colného sadzobníka. Cenu tovaru uvádzate v mene, v akej ste platili a systém si sumu automaticky prepočíta platným kurzom na eurá.
 4. Postupne prejdete jednotlivými krokmi, vyplníte svoje rodné číslo a na záver si môžete skontrolovať a opraviť colné vyhlásenie.
 5. Ak je všetko v poriadku, Sprievodca vás vyzve na podpísanie vyhlásenia

Správy o stave colného vyhlásenia nájdete vo vašej elektronickej schránke. Colný orgán vás môže vyzvať na predloženie faktúry či objednávky, ktoré môžete doručiť buď osobne alebo na uvedený e-mail.

Takisto ak vaše podanie obsahuje chybné údaje, v správe nájdete dôvod odmietnutia a môžete zaslať podanie znova s opravenými údajmi.

Kam sa obrátiť, keď potrebujete pomoc?

Ak formulár neviete vyplniť alebo si nie ste istí, môžete sa obrátiť na colné 24-hodinové call centrum finančnej správy.

Finančnú správu môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Na webe finančnej správy nájdete aj všetky nové pravidlá zhrnuté na jednom mieste spolu s inštruktážnymi videami o preclievaní a virtuálnu asistentku Taxanu, ktorá vám môže tiež poradiť.

2. Podanie colného vyhlásenia prostredníctvom prepravcu: Poplatky a koľko to trvá

Ak sa rozhodnete, že tovar nebudete preclievať svojpomocne, môžete to urobiť prostredníctvom prepravcu, najčastejšie Slovenskej pošty.

Nezabudnite, že ak si neželáte, aby vašu zásielku preclila pošta, musíte ju o tom informovať zaslaním tlačiva Vyjadrenie nesúhlasu na e-mail odmietnutie.eck150@slposta.sk 48 hodín pred príchodom zásielky na Slovensko. Sledujte si teda pohyb zásielky, informácie o jej pohybe by ste mali mať k dispozícii od odosielateľa.

Prepravné spoločnosti si za colno-deklaračné služby určujú poplatky podľa aktuálnych sadzobníkov. Slovenská pošta poplatky rozdelila podľa zložitosti úkonov takto:

 • pri zásielkach, kde bolo nevyhnutné kontaktovať adresáta a manuálne doplniť chýbajúce údaje, si pošta účtuje základný poplatok 9 EUR s DPH,
 • redukovaný poplatok 4 EUR s DPH sa vzťahuje na zásielky, kde bolo nevyhnutné manuálne doplniť chýbajúce údaje,
 • minimálny poplatok 2 EUR s DPH si pošta účtuje pri zásielkach, pri ktorej nebol nutný zásah obsluhy a colné konanie prebehlo automatizovane.

Pozor! Do 1. septembra 2021 sú tieto poplatky znížené a za základný poplatok namiesto 9 EUR zatiaľ zaplatíte 4 EUR, redukovaný poplatok 4 EUR je dočasne znížený na 2 EUR s DPH.

Najdrahší možný scenár pri našom konkrétnom príklade by k objednávke za 15 eur okrem 3 eur DPH po 1. septembri pripočítal ešte 9 eur, teda balíček by vás stál 27 eur.

Ako sa mení doba doručenia?

Pri objednaní tovaru máte možnosť vidieť orientačný dátum doručenia, ktorý sa ešte predĺži o niekoľko dní trvania colného konania. Všetko závisí aj od toho, či budete musieť predkladať colnej správe dokumenty ako objednávka či faktúra, alebo to nebude nutné. Pri ideálnom scenári, kedy všetky informácie potrebné k colnému konaniu doručíte okamžite po výzve, sa doručenie môže predĺžiť o 3-5 pracovné dni.

Ako postupovať pri preclievaní objednávky z AliExpressu, Zaful, SheIn alebo iného čínskeho e-shopu podľa novej vyhlášky platnej od 1. júla 2021
Zdroj: Canva

Clo a DPH pri nákupe z Číny: Ako a kedy ich zaplatiť?

Od 1. júla 2021 sa platí DPH vo výške 20 % zo sumy objednaného tovaru za všetky balíky objednané z tretích krajín vrátane Číny. Výnimka pre balíky do 22 eur je už zrušená.

DPH môžete zaplatiť buď priamo pri objednaní tovaru predajcovi registrovanému v niektorom z členských štátov EÚ.

Prípadne, ak predajca nie je registrovaný, DPH zaplatíte priamo colným orgánom v krajine skončenia prepravy.

Ako zaplatiť DPH?

Ak podávate colné vyhlásenie svojpomocne a za tovar ste pri objednávke DPH neplatili, v e-maile vás colníci vyzvú na zaplatenie DPH a uvedú:

 • variabilný symbol,
 • sumu
 • a číslo účtu,

kam treba sumu zaplatiť. Po úhrade sa platba automaticky spáruje s vašim colným vyhlásením a dostanete správu o prepustení tovaru.

Platiť môžete týmito spôsobmi: 

 1. Prevodom (prostredníctvom internetbankingu),
 2. načítaním QR kódu z platobných inštrukcií,
 3. osobne na pobočke colného úradu kartou alebo v hotovosti.

Na čo si dávať pozor, aby ste DPH nezaplatili dvakrát?

Ak ste už platili DPH pri objednávke, nie je nutné, aby ste ju platili ešte raz.

Predajcovia, ktorí majú pridelené osobitné číslo IOSS, sú registrovaní v niektorom členskom štáte v EÚ si objednávku navýšia o daň. Vo faktúre za tovar potom nájdete číslo IOSS, ktoré vy alebo prepravca (ak sa rozhodnete využiť služby preclievania a nepodáte colné vyhlásenie svojpomocne) uvediete vo vyhlásení. IOOS číslo začína vždy písmenami IM.

Ako a kedy platiť clo?

Clo zaplatíte až pri hodnote tovaru nad 150 eur, avšak nezabudnite na to, že colné vyhlásenie podávate pri akejkoľvej hodnote objednávky (!).

Výška cla je rôzna a závisí od typu produkut, od DPH, dopravy a ďalších faktorov. Výšku cla si môžete vypočítať podľa aktuálneho colného sadzobníka.

Clo a DPH pri nákupe z Číny a ako a kedy ich zaplatiť?
Zdroj: Canva

Praktický príklad: Vypočítajte si koľko za vašu objednávku z Číny zaplatíte

Obzeráte sa po novom kúsku oblečenia práve na jednom z obľúbených čínskych e-shopov ako Zaful či SheIn, no neviete či sa vám nákup kvôli precleniu nepredraží? Koncovú cenu objednávky si viete veľmi rýchlo vopred prepočítať. 

Poďme si to ukázať na jednoduchom príklade:

Predstavte si, že si objednáte tovar z Číny za 15 eur.

Automaticky budete musieť zaplatiť 20 % DPH zo sumy objednávky - cena tovaru x 0,2 - čo sú 3 eurá navyše k cene tovaru. 

Tip redakcie:

Na eshope ako je AliExpresse uvidíte túto sumu už v košíku, pretože AliExpress je registrovaný v členskom štáte EÚ.

Clo za objednávky do 22 eur neplatíte (musíte však vybaviť colné konanie). Za zastupovanie v colnom konaní Slovenskou poštou zaplatíte poplatok od 2 EUR s DPH. Tomuto poplatku sa bohužiaľ nevyhnete, aj keď si colné vyhlásenie podáte sami.

Pozor! Ak sa rozhodnete využiť služby iného prepravcu, treba si pripočítať náklady na colné konanie podľa jeho platného cenníka.

Výsledok:

Vaša objednávka tovaru za 15 EUR sa teda navýši o DPH vo výške 3 EURR a poplatok pre Slovenskú poštu vo výške minimálne 2 EUR v závislosti od toho, kto podáva colné vyhlásenie. V tomto konkrétnom prípade ste to urobili svojpomocne a váš balíček teda nakoniec stojí 20 eur.

Ako vypočítať výšku DPH a poplatkov za clo pri objednávke z Číny
Zdroj: Canva

Tipy ako pri nákupe z Číny ušetriť a vyhnúť sa zbytočným poplatkom

Ak chcete ušetriť a neplatiť clo z Číny, máme pre vás tip: objednávajte tovar z európskych skladov.

Vaša objednávka bude doručená z európskych skladov napríklad v Belgicku, Španielsku, Taliansku, Nemecku či Poľsku, a teda nebude za vami cestovať z Ázie a nevzťahuje sa na ňu clo na tovar z Číny. Pri nákupe sa teda treba zamerať na tovar z týchto skladov.

Ako na aliexpresse vyhľadať tovar z európskych skladov?

Čoraz častejšie máte možnosť objednať si tovar z európskych skladov nielen od veľkých predajcov, ale aj od tých menších. Na vyhľadávanie tovaru z európskych skladov cez aliexpress použite filtre. 

Ak ich nikde neviete nájsť, prepnite si krajinu doručenia na Českú republiku, aby ste mali možnosť filtrovať sklady, pretože pri nastavenej krajine Slovensko tento filter zatiaľ nie je k dispozícii.

Nemusíte sa obávať, že by vám objednávku na Slovensko s takýmto nastavením nedoručili, adresa dodania v objednávke pokojne môže byť vaša slovenská a väčšinou platí, že tovar, ktorý predajcovia doručujú do Českej republiky, posielajú bez problémov aj na Slovensko. Šikovne tak obídete AliExpress clo a zbytočne si nepredražíte objednávku.